Mors Alfabesi

Mors alfabesinde s yani yardım mesajı yahut başka bir kritik mesajı göndermek için bir fener veyahut başka bir biçimde mors kodlarından faydalanır. Sürekli tekrarlar yaptığınızda çıkan sesleri oldukça pratik bir biçimde algılayabiliyor ve mors alfabesini kullanabiliyor olacaksınız. Aralarda meydana gelen sessizlikler de aynı biçimde mana ifade etmektedir.

Mors Alfabesi

Mors alfabesinin kullanım alanları özellikle havacılık ve denizciliktir. Meydana getiren kodları aşağıda paylaştığımız çizelgeden öğrenebilirsiniz. Öğrenmek için temel sinyallerin anlamlarını bilmek kuraldır. Mors alfabesinin tarihçesini bulabileceğiniz haberimizde mors alfabesinin ne olduğunu ve nasıl yazıldığını da öğrenebilirsiniz. Düşük teknoloji gerekliliği sebebiyle zorda kalınan şahıslar yardım çağrısı yahut haberleşmek için bunu kullanabiliyorlar. Mors alfabesinin tarihçesi 1837 yılına dayanmaktadır. Sonrasında bir müddet sonra farkında bile olmaksızın öğrenirsiniz. Online web sitelerinde nasıl öğrenileceği ile birlikte alakalı bulgular bulabilirsiniz.

mors alfabesi

Uygulamada her ikisi de mors kodu olarak adlandırılan Amerikan Mors Kodu ve araları görmezden gelerek kısa ve uzun sinyallere göre çalışan Uluslararası Mors Alfabesi yer almaktadır. Yazılı mesajlaşmadan daha süratli olduğu görülen haberleşme metodu günümüzdeki birtakım cep telefonu şirketlerinin de ilgisini çekmiştir. Mors alfabesi ile ilk hat ABD’de kurulmuştur. Uluslararası Mors Alfabesi ise duraklamaları kullanmadan sadece kısa ve uzun sinyallerle haberleşme tekniğidir. Uygulamayı yapmadan öncesinde gelin Mors Kodu nedir onu öğrenelim. Mors Alfabesini Samuel Morse ve Alfred Vail bulmuştur.

Kısa ve uzun sinyaller baz alınarak hazırlanan mors alfabesi de kısa ve uzun çizgilerden meydana gelen bir haberleşme alfabesidir. Telgraf şirketlerinin mesajların uzunluğundan şikayet etmeleri üstüne benimsenen ve 5 koddan meydana gelen kısaltmalar ise iletişimi daha zahmetsiz bir hale getirdi.

Mors Alfabesi Kodları

Alfabedeki harflerin kodları ve harfler ile birlikte sözcük aralarındaki boşluklar. Nokta ve çizgi ile birlikte simgelenen mors kodları takılarda kullanılmaktadır. İlgilenenler biraz çalışarak harfler ve noktalama işaretlerini gösteren kodları bir müddet sonra tabloya bakmadan biliyor olacak lakin kodu dinlerken harfler ve kelimeler arasındaki boşluklar epeyce mühimdir. Mors kodlamasının geliştirildiği bir diğer seksiyon ise Q kodlarıdır. Bir nevi mors alfabesi kodları için çevirici yapmış. Bir nevi mors alfabesi kodları için çevirici yapmış olacağız.

Elektrik yahut radyo sinyali kullanılarak uzak bir yere yazılı bir metin ulaştırılmış olur. Özellikle elektrik veyahut radyo sinyali kullanılarak uzak bir noktaya yazılı bir metnin ulaştırılmasında tüketilir. Özellikle elektrik veya radyo sinyali kullanılarak şahıstan uzak bir noktaya yazılı bir metnin ulaştırılmasında tüketilir. Bilekliğin paslanmaz çelik evresinde Mors alfabesi kullanılarak sizin veyahut armağan alabilmek dilediğiniz bireyin ismi yazılmaktadır.

Haberleşme

Telgraf haberleşmesi için tasarlanan sistem daha sonraları çeşitli ışık kaynaklarını yahut darbe seslerini kullanarak yapılan haberleşme metodları için de kullanılmıştı. Telgraflar için geliştirilen bir haberleşme sistemidir. Elektrik dalgaları yahut radyo dalgalarından haberleşme maksatlı kullanım söz konusudur.

Kelimeler arasındaki boşluklar bir nokta süresi olarak kabul edilir. Harfler arasında kısa kelimeler arasında orta ve cümleler arasında uzun süreli boşluk bırakılır. Modern uluslararası Mors kodu ise ilk defa Hamburg ile birlikte Cuxhaven arasında kullanılmıştır. Değişikliğe uğrayan sessizlik uzunlukları harfler ya da kelimeler arasındaki boşlukları ifade eder.

Uluslararası Mors Kodu

Adını buradan alır ne var ki Uluslararası Mors Kodu ise 1848 senesinde Friedrich Clemens Gerke tarafından geliştirilmiştir. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından da geçerliliği meşrulaştırılmıştır. ITU (Uluslararası Telekomünikasyon Birliği) tarafından kabul edilmiştir.

Mors alfabesi 1837 senesinde ise kullanılmaya başlanmıştır. Modern uluslar arası mors kodu 1848 senesinde Alman Friedrich Clemens Gerke tarafından geliştirilmiştir.

Kendinizin ya da sevdiklerinizin isimleri mors alfabesine en uygun olarak boncuklar ile birlikte yazılır. Mors alfabesi ile birlikte alakalı yazılı bilgiye ulaşmak için linke tıklayabilirsiniz. Elektrik sinyali yahut radyo frekansları ile birlikte şahıstan uzak olan değişik bir noktaya yazılı olan bir metnin iletilmesidir.

Sistemleri kısa süre sonra İngiltere’de demiryolu sinyalizasyonu için kullanılmaya başladı. Gelen sinyali dinleyin ve sinyalin uzun veya kısa oluşuna göre aşağı ve sola veya aşağı ve sağa gidin. Örneğin ilk sinyalin bir uzun ve bir kısa sinyal olduğunu düşünelim.

Radyonun icadıyla radyo dalgaları üzerinden ses iletimi başlayıncaya dek süregelen bir etkileşim formu idi. Öğrenmek için çevrimiçi site üzerinden mors alfabesi çevirici kullanabilmeniz mümkün.

Ziyaretçilerini teknoloji dünyası hususunda bilinçlendirmeyi gaye edinir. Gelişen teknoloji ile birlikte birlikte her türlü derdin devası. Gelişen teknoloji eskimeyen mevzu ve kavramlarla sizlere daha pratik hayat gerçekleştirmeyi gaye edinir.

Geleneksel telgraf aygıtları yerine yarı ve tam otomatik aygıtlar kullanılması vasıtası ile mors sinyallerinin gönderilme sürati artmıştır. Kısa ve uzun sinyallerin dışında aralardaki sessizlikler de mana taşımaktadır. Veil’in sisteminde kısa ve uzun sinyallerin yanı sıra duraklamalar da kullanılıyordu. Kısa ve uzun sinyallerin yanı sıra zaman zaman da boş aralar kullanılmaktadır. Orijinal mors kodu kısa ve uzun sinyallerin kombinasyonunun bir sayıya karşılık gelmesinden oluşmuştu.

Harf için karşılık seslere bakın ve dit veyahut dat seslerine denk geldiğinde bunu tekrarlayın. Alfabedeki her harf karşılık gelen bir ses ya da ona özgü sesler dizisine sahiptir.

Bilekliğe yazılmasını dilediğiniz isimleri sipariş esnasında belirtiniz. Bilekliğe yazılmasını dilediğiniz isimi sipariş esnasında belirtiniz. Ayarlar kısmını kullarak çevirisini görmek dilediğiniz sözlükleri seçme ve aynı vakitte sözlüklerin gösterim sırasını ayarlama olanağı. Çerez ayarlarınızı dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz.

Mors Alfabesi Harfleri

Mors alfabesinde harflerin kodlanması için kısa ve uzun iki sinyal çeşidi tüketilir. Harflerin karşılığı ise yaygın olarak o harflerin alfabedeki kullanım sıklığına göre değişiklik göstermektedir.

Sistem genel olarak Mors alfabesi olarak adlandırılsa da uygulamada İngiliz alfabesi ve buna bağlı noktalama işaretlerini ifade etmek için iki değişik cins mors kodu kullanılmaktadır. Kategorilere ayrılmış 2 milyondan fazla kelime ve sözcükleri değişik aksanlarda dinleme seçeneği.

Telgrafçılıkta sarfedilen elektrik sinyalleri alfabesidir. Radyo frekansları ve elektrik vasıtası ile bir bölgeden öbür yere dalga gitmesi mantığıyla hareket eder.

Mors alfabesi veyahut Mors kodu olarak tanınmış sistem böylelikle buluş edilmiş oldu. Mesajların kablolarla iletildiği eski telgraf sistemlerinde süregelen olarak kullanılmıştır. Morse Amerikalı bir ressamdı ve Avrupa telgraflarına dayanan tek telli bir telgraf düzeneğinin buluş edilmesine katkıda bulundu. Kodlama şekli kıtalar üzerinde yer alan telgraf sistemindeki operatörler tarafından kullanılmaktaydı.

Uzmanların çoğu Farnsworth yönteminin Mors kodunu öğrenmenin en kaliteli yolu olduğu hususunda hemfikirdir. Pilotların kullandığı istasyonların elverişli olduğundan emin olunması için mors kodu ile birlikte bir dizi tanımlama harfi taşınır. Devamında bir kısa sinyal olduğundan T harfinden bir aşağı ve sola gitmeniz gerekir.

Savaş uçakları da düşman gemilerinin ve üslerinin yerlerini ihbar etmek için Mors kodunu kullanmıştır. ABD Donanması ve Sahil Güvenliği etkileşim kurabilmek için çeşitli sinyaller ile birlikte Mors kodunu kullanmaktadır.

Clemens

Friedrich Clemens Gerke tarafından Alman demiryollarında kullanılması için değiştirilmiş Mors kodu versiyonudur. Mors kodu ise Friedrich Clemens Gerke tarafından uluslararası boyuta ulaştırılmıştır.

Noktaların ve kısa çizgilerin uzunluğu ve zamanlaması büsbütün telgrafçı tarafından denetim edilir. Kodları noktalar ve çizgiler olarak düşünmeyin; kodun görünüşünden ziyade kulağa nasıl geldiği ile birlikte daha çok temas kurmanız hızınızı artıracaktır. Noktalar kısa çizgiler uzun sinyalleri temsil eder.

Havacılıkta pilotlar radyo navigasyon yardımları alırlar. Bir noktanın süresi aşağı yukarı olarak 50 milisaniye olarak kabul edilir. Bir çizginin süresi ise noktanın süresinin üç katıdır. Telgraf cihazının buluşu ile birlikte tam anlamıyla yaygınlaştı. Yeni karakter eklendikten sonra genel olarak doğruluk dereceniz düşecek ama daha sonra tekrar yükselecektir. Bir sanatçı olarak her bireyin anlayabileceği bir ses olan davul ile birlikte insanımızın en iri trajedilerinden birisi olan şiddete.

O senelerde tanınan etkileşim aracı durumuna gelen telgraf için Mors alfabesi bütün dünyada kabul gördü. Sizler de kendi adınızı mors alfabesinde kodlayarak aşağıda yorum alanına ekleyebilirsiniz. Telefonun olmadığı dönemlerde mors alfabesi ile birlikte benzer etkileşim kurulabilmekteydi. Yazılımcı Tania Finlayson’ın kendi sesini Mors alfabesi yoluyla bulması ile proje hayata geçti. Genel anlamda mors alfabesi öğrenme oldukça zor olmayacaktır. Sinyalin uzunluğuna göre kalemi bir alt kademeye indiriyoruz. Sinyalin uzunluğuna göre de kalemi bir alta indiriyoruz. Bu konu hakkında detaylı bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.

Leave a Reply